Magazín domácích a zahraničních zajímavostí

29 dubna 2005 | Cob

Magazín domácích a zahraničních zajímavostí

1/1992


Obsah


Proč byly na MS ’91 tak dlouhé časy?

Musíme přiznat, že jako stavitelé tratí MS jsme byli zdrceni výslednými časy závodníků. Sami jsme si kladli otázku, jak se to mohlo stát.

Proč jsme navrhli a připustili takové parametry tratí?

  • Po porvotní kontrolní návštěvě IOF, která proběhla bez naší účasti (dle koncepce tratí P. Uhra) jsou schváleny fixní body budoucích tratí. Tj. místo startu, cíle, místo přeběhu přes silnici, přeběhy (brody) přes řeku Střelu.
  • Jako stavitelům je nám tedy prezentována koncepce, kdy první část trati bude zahrnovat především fyzicky náročnou část (nutnost překonání hlubokého údolí Střely), vzdálenost mezi startem a cílem je vzdušnou čarou přes 7 km, navíc cíl leží asi o 120 m výš.
  • Pro trať žen byla již zpočátku nevyhovující volba prostoru startu, z technických důvodů (doprava, …) a závazného schválení kontrolory IOF se nám již nepodařilo prosadit změnu prostoru startu (za řekou), což nám činilo problémy s délkou a hlavně celkovým převýšením.
  • Snahou je maximálně využít rovinatějších a mapařsky zajímavější prostor.
  • Terén je tvrdý, přehledný, téměř bez podrostu, tedy obecně rychlý. Svahy v oblasti Střely jsou prudké a kamenité.
  • Teoretický odhad Lenharta na „rychlost terénu“ je cca 7 min/km v první části, 5 min/km v části druhé.
  • Vyhodnocené testovací časy: D 68 minut (Lenhart), H 98 minut (Pavelek)
  • Kontroloři IOF schvalují tyto tratě prakticky bez připomínek, k testovacím časům se vyjadřují ve smyslu „všechny dosud prováděné testy byly vždy horší než skutečný čas vítěze“ a doporučují je neměnit.

Testování tratí

Jak se ukázalo, objektivní testování tratí bylo nejslabším místem v celé přípravě tratí. Nyní pominu problémy, které jsme měli se sháněním vhodných závodníků pro otestování, vhodnosti termínu (velikonoce 91) ať už z pohledu terénu nebo rychlosti (není závodní sezóna) a popíši průběh testování.

Testování prováděli Pavelek (muži) a Lenhart (ženy) v termínu velikonoc 1991.

Průběh testování:

Lenhart: běžel souvisle celou trať, dosáhl času 81 minut na sběrnou kontrolu. Dle jeho osobního hodnocení běžel pomaleji o 1 min/km oproti budoucí vítězce MS. Dále odečetl 3 minuty chyb a přičetl 1 inutu na doběh. Tím se dostal na čas 68 minut (pravidla určují 65 min).

Pavelek: absolvoval cca 2/3 tratě (zbývající čas dopočítal podle dosažených průměrů z druhé třetiny tratě) formou sčítání čistých běžeckých časů mezi jednotlivými kontrolami, přičemž čistý běžecký čas ještě korigoval na čas předpokládaného vítěze (redukoval své případné chyby).

Pro srovnání uvádím tabulku testovacích časů s časy dosaženými na MS (v min):

úsek na
kontrolu č.
testovací čas
Pavelek
skutečné časy dosažené na MS
nejlepší mistr světa
S–1 ? ? 2:36 2:36 2:36 2:36
1–2 ? ? 1:30 4:06 1:58 4:34
2–3 ? 9:10 4:17 8:23 5:19 9:53
3–4 8:28 17:38 8:43 17:06 9:36 19:29
4–5 8:26 26:04 ?(8:30) 25:36 ?  
5–6 3:03 29:07 ?(3:30) 29:06 ? 32:47
6–7 3:51 32:58 3:19 32:25 3:57 36:44
7–8 1:31 33:29 2:05 34:30 2:08 38:52
8–9 4:11 37:40 4:26 38:56 4:47 43:39
9–10 11:07 48:47 9:25 48:41 9:48 53:27
10–11 1:40 50:27 1:25 50:06 2:21 55:48
11–12 3:43 54:10 3:46 53:52 3:46 59:34
12–13 2:47 56:57 3:13 57:05 3:22 62:56
13–14 1:53 58:50 2:20 59:25 2:41 65:37
14–15 7:48 66:48 7:51 67:16 7:51 73:28
15–16 5:24 72:12 5:06 72:22 5:22 78:50
16–17 1:07 73:19 1:07 73:29 1:34 80:24
17–18 2:00 75:19 1:34 75:03 1:59 82:23
18–19 2:26 77:45 3:11 78:14 3:17 85:40
19–20 5:46 83:41 5:24 83:38 5:24 91:04
20–21 3:16 86:57 4:13 87:51 4:22 95:26
21–22 2:47 90:54 3:32 91:23 3:32 98:58
22–23 0:25 91:19 0:32 91:35 0:35 99:33
23–24 3:13 94:32 3:36 95:11 4:55 104:28
24–25 3:32 98:04 ? ? ? ?
25–F ? ?   100:00   109:25
CELKEM   99:00   100:00   109:25

Z tabulky je patrno, že testování trati pouze formou sčítání čistých běžeckých časů není pro tak těžký a dlouhý závod objektivní. Jak vidět, v tomto případě neplatilo pravidlo, že mistr světa nedělá mapařské chyby a jeho čas se tedy blíží čistému běžeckému času.
Když porovnáme teoreticky spočítaný ideální čas na trati (součet nejlepších mezičasů) s časem vítěze, dostáváme rozdíl 10 minut. Odečteme-li cca 3 minuty na mapařské chyby, dostáváme rozdíl stále ještě 7 minut. Těchto 7 minut (a možná i víc?) osobně přičítám faktoru únavy po náročné první části trati.

Bohužel tento faktor byl při testech námi opomenut.

Karel Kršák