Časopis orientačních běžců

30 září 2003 | Cob

Časopis orientačních běžců
dvouměsíčník
Vydává:
Český svaz orientačního běhu
e-mail:csob@cstv.cz
Adresa redakce:
Mezi stadiony, P.S. 40
160 17 Praha 6 – Strahov
tel./fax: (02) 20 51 32 95

2/1993


Obsah


Přebor českých bank

Věrno své tradici a zájmu uspořádalo Sdružení organisátorů bankovních sportovních akcí /SOBSA/ v sobotu 15. května v autocampu Pávov u Jihlavy – PŘEBOR ČESKÝCH BANK v orientačním běhu. Devadesát závodníků,příslušníků Komerční banky, Investiční banky, České spořitelny, České národní banky a banky Bohemia se utkalo na 5-ti různě obtížných tratích, které byly jak náborového tak přebornického charakteru. Technické zabezpečení závodu bez problémů zvládl oddíl OB Spartaku Jihlava.

Výsledky hlavní kategorie :
Ženy:
1. Klapalová M. 41,17 KB Rychnov n/K
2. Sládková E. 58,98 ČS Praha
3. Matějů L. 65,12 IB Praha
Muži:
1. Uchytil Vl. 47,O4 KB Prostějov
2. Křeček M. 63,98 Bohemia Olomouc
3. Zeman J. 64,1O IB Praha

A co připravuje SOBSA pro bankéře na podzimní sezonu:

1. Přebor Komerční banky a Ivestiční banky
4.-5. 9. 1993 Žihle – Sklárna
Informace: Vaigl – KB Praha resp. Zeman – IB Praha

2. Podzimní přebor odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví
18. 9. 1993 Máchovo jezero
Informace: Našinec – IB Nový Bor

3. XI. ročník Votické cesty
15.-17. 10. 1993 Libohošť
Informace: Maňásek – IB Praha resp. Vaigl – KB Praha

Takže: „HOPSA se SOBSA“

Ivan Matějů