Časopis orientačních běžců

30 září 2003 | Cob

Časopis orientačních běžců
dvouměsíčník
Vydává:
Český svaz orientačního běhu
e-mail:csob@cstv.cz
Adresa redakce:
Mezi stadiony, P.S. 40
160 17 Praha 6 – Strahov
tel./fax: (02) 20 51 32 95

5/1993


Úvodem…

…asi tolik, že se blíží konec roku a vy držíte v ruce poslední letošní číslo časopisu. Možná právě toto je vhodná chvíle na bilancování. Po několika pokusech s celorepublikovými orienťáckými časopisy v uplynulých letech máme za sebou pokus další – čímž myslím právě letošních 5 čísel ORIENTAČNÍHO BĚHU. Na rozdíl od let minulých, kdy téměř pravidelně každý časopis přežíval právě jeden rok, se zdá, že s dnešním svazovým periodikem vydržíme let více (t.j. alespoň dvě). Myslím, že je to dobře, ale zároveň si myslím, že to moc dobře není. Jak to chápat? Určitě je dobře, že alespoň nějaký časopis vychází (a byl bych rád, kdyby se mu přestalo říkat zpravodaj, kterýžto je zase jiným druhem tiskoviny ČSOB a dochází zde často k nedorozuměním), že nemusí mít každý rok jiné jméno a jinou redakci (což je zase jistě příjemnější jak pro případné odběratele, tak přispěvatele) a že se na jeho vydávání najde v kase svazu příslušný obnos (protože si nedovedu představit, jakým způsobem by mohlo být vydávání takovéhoto časopisu v nákladu 500 výtisků samofinancovatelné – snad jedině kdyby jeho vydávání dotoval z neznámého důvodu výstřední milionář). O čem si ale myslím, že není dobré, je to, jak časopis vypadá. Nemyslím si sice, že by byl absolutně nevkusný a nezajímavý, ale když se podívám na časopisy jiných – i menších svazů než je ten náš (např. Itálie, Německo) – je mi trochu smutno. Barvy, křídový papír, ukázky map, elektronická sazba, ryze profesionální redakce. Je mi ale bohužel jasné, že je to jen a jen otázka financí (šikovných lidí, kteří by takový „západní“ časopis dali u nás dohromady je dost – jen není čím je motivovat). Mým snem je, že se co nejdříve na tuto úroveň dostaneme, ačkoliv osobně bych profesionálního redaktora něčeho takového dělat nechtěl (mnohem radši dělám mapy, které se mi pro orienťák přeci jen pořád ještě zdají o trochu důležitější). Řadíme se snad stále ke světovým velmocím orientačního běhu, tak by podle toho mohlo vypadat i oficiální periodikum, ne? A když už jsme u té oficiality, chtěl bych ještě (na základě několika dotazů a připomínek) zveřejnit svůj náhled na současný časopis. I vzhledem k výše uvedenému nepovažuji časopis za zcela navenek oficiální tiskovinu ČSOB a tedy ani nepředpokládám, že by se jí kdekoliv prezentoval. Proto ten formát (který je podle mě pro běžný časopis dost nepraktický a setkal jsem se s ním snad jen u bývalé „Kočoviny“ a u švýcarského „OL“), proto ten tón článků (velice osobní, protože se mi zdá že u nás, kde téměř všichni všechny znají, je to mnohem příhodnější).

Ale pojďme od úvah daleké budoucnosti do té bezprostřední, a to k předplatnému na příští rok. Už slyším rozlícené hlasy stávajících předplatitelů: „Jaktože je tohle poslední číslo? Vždyť jich mělo být šest! To mě tedy pěkně okradli!“ No jo. Na vysvětlenou bych snad doporučil nejprve opakování, t.j. přelouskat znovu úvodníky minulých čísel. Potom si můžete celý ten letošní svazek dát dohromady a možná zjistíte, že toho není zase tak málo a hlavně to, že každé číslo má různý počet stran – vesměs více než číslo první, podle kterého byla stanovena letošní částka na předplatné. K tomu tři mapové přílohy, zkrátka abych se dostal k tomu, co chci říci, zdá se mi, že v balíčku letošních ORIENTAČNÍCH BĚHŮ těch šest čísel schováno je a že nikdo nikoho neokradl. Můžete se proti tomu stavět, můžete s tím nesouhlasit, ale asi je to to jediné, co s tím můžete dělat. Navíc u posledních čísel silně (i díky tloušťce) vzrostly výrobní náklady, takže pro příští rok je zavedena vyšší cena časopisu (i tak příjmy od předplatitelů a sponzorů dohromady vydají sotva na 60% výrobních a poštovních nákladů). Takže jaké ty ceny roku 1994 budou?

(předpokladem je opět vydání šesti čísel o cca 40-ti stranách v roce, ovšem letos mnohem reálněji – začínáme nikoliv v březnu, ale v lednu)

  • jednotlivé číslo časopisu … 13,- Kč (v prodeji do vyčerpání zásob na závodech, školeních, na sekretariátu,…)
  • jednoduché předplatné na celý rok …110,- Kč (60,- za 6 čísel časopisu + 50,- poštovné)
  • hromadné předplatné na celý rok …viz objednací lístek (dle počtu objednávaných kusů na tutéž adresu – sleva množstevní i na poštovném)

Objednací lístky spolu se složenkami by měly být vloženy již v tomto čísle časopisu, pokud by nebyly či někdo potřeboval více kusů, lze požádat v redakci (t.j. na sekretariátě ČSOB – adresa viz tiráž) o zaslání. Pokud si chcete zajistit pravidelný a kompletní odběr časopisu, neváhejte s odesláním objednacího lístku, první číslo nového ročníku by mělo vyjít již počátkem února!

za redakci časopisu OB
Petr Hranička