Časopis orientačních běžců

29 července 2002 | Cob

Časopis orientačních běžců
dvouměsíčník
Vydává:
Český svaz orientačního běhu
e-mail:csob@cstv.cz
Adresa redakce:
Mezi stadiony, P.S. 40
160 17 Praha 6 – Strahov
tel./fax: (02) 20 51 32 95

1/1995


Obsah

 • Úvodem (Petr Hranička) 2
 • Akce průkazky (Petr Hranička) 2
 • A jen taj pár vět (Tonda Věžník) 3
 • Ožralí bývají nejen Dánové… (Karel Tejkal jr.) 3
 • Stejná práva i povinnosti? (Tonda Věžník, Petr Klimpl) 4
 • Názor z druhé strany 5
 • Ropek pátý na světě (Skogssport / Jan Vlček) 6
 • Orientační běh v hale (Skogssport / Jan Vlček) 7
 • Kufrování s Dominem 1994(Zdeněk Provazník) 7
 • Areál pevných kontrol v Ostravě (Josef Zajíc) 9
 • SP LOB – Rakousko (Zdeněk Zuzánek) 10
 • SP LOB – Norsko (Šárka Zurynková) 11
 • Junioři v cudzině, aneb Alpen cup 95 Slovakia (Jakub Vodrážka) 15
 • Nedokončená (Zdenko Procházka) 16
 • Zaklepání na dveře Fair play klubu (J.Křenek) 18
 • Češi byli zase první (Josef Dneboský) 18
 • Smrt se smrkem v tělě (O. Skripnik) 19
 • Hanka ve Stuttgartu 20
 • Jak jsem dělala manekýnku (Jana Cieslarová) 21
 • Hopsa se SOBSA v roce 1995 (Ivan Matějů) 22
 • Už se zase červenají (Ivan Matějů) 23
 • 10 let Centra historie OB – Zlín (Jan Žemlík) 24
 • V nejvyšších sférách (Dušan Vystavěl) 25
 • Pohlednice ze Švýcarska (Dušan Vystavěl) 26
 • HSH Sport je pořádná firma (Karel Tejkal jr.) 27
 • Slepičí krok (Josef Dneboský) 28
 • Ahoj Tomáši Prokeši! (Jiří Sýkora) 28
 • Mistrovství republiky klubů, nebo výběrů? (Petr Pernička) 29
 • Software jaký jsme chtěli? (Josef Rychtecký) 30
 • Mapy MŠMT 1995 (Petr Hranička) 32
 • F. Norgaard: Technický rozvoj mapování pro OB (Orienteering World / Jan Kramoliš) 32
 • Z OCADu do OCADu (Milan Borovička) 34
 • Olli-Pekka KÄRKKÄINEN: Několik praktických rad k fyzickému tréninku (Orienteering World / Jan Kramoliš) 36
 • Zprávy ze sekretariátu (Ivan Matějů) 37
 • Trocha orienťáckého luštění / Mistři světa (Lenka Čechová) 38
 • Orienťácká moudra (překlad Zdenko Procházka) 39
 • Kalendář závodů 40
 • Mistrovství světa USIC železničářů v OB 40
 • Výsledky 42

Úvodem…

Od vánoc již uběhlo notně času, sníh už je pomalu pryč a mnozí z vás již netrpělivě očekávají. Jedni blížící se závodní období (někde se již první závody rozběhly), druzí možná také další časopis. Odmlka byla poměrně dlouhá, v redakci se nashromáždila spousta nových příspěvků, takže čas prvního letošního čísla nadešel.

Již tradičně se nedaří stíhat redaktorovi (t.j. mně) termín vydání časopisu, leč vymlouvat se stále ještě může na to, že ani pisatelé si s uzávěrkou moc hlavu nelámou (i když nutno říci, že „opozdilců“ je čím dál méně). Jsme si této chyby vědomi a díky sankcím je již i v našem zájmu vydávat časopis dle plánu.

I v letošním roce se budeme snažit přinášet pokud možno co nejaktuálnější a nejzajímavější zprávy ze světa OB pro všechny (a včas), podmínky jsou zhruba obdobné, jako v minulých letech, jen technika zase pokročila kousek kupředu. Doufáme, že to bude na kvalitě časopisu alespoň trochu poznat, pro jistotu zkoušíme zase jinou tiskárnu (hlavně fotografie se nám loni nelíbily) a mám pocit, že budeme zkoušet tak dlouho, dokud neobjevíme 100% kvalitu za téměř žádné peníze a navíc v expresních lhůtách. Pro předplatitele chystáme do dalších čísel mapové přílohy z mistrovských závodů, pokud by snad měl někdo zájem o předplatné od druhého čísla dále, i to je možné (sazby k nahlédnutí na objednacím lístku u prodejců časopisu a na sekretariátu – výše a výhodnost dle množství výtisků zasílaných na jednu adresu). Kdo nemá zájem o zasílání časopisu na svoji adresu, bude mít možnost zakoupit jednotlivá čísla u firmy HSH, jak na některých z hlavních závodů roku, tak v prodejně firmy v Praze.

Ještě před rozběhem sezóny bychom všechny Vás chtěli požádat o spolupráci při tvorbě časopisu. Zajímavé postřehy ze závodů, tréninků, diskuzí ap. vždy rádi uvítáme a zveřejníme, jejich předání na disketě nás v každém případě jen potěší. Pro oživení grafického vzhledu časopisu se vždy hodí fotografie, znáčky, kresbičky, výřezy map, zvláště dobrých fotek je k dispozici vždy jako šafránu. Poslední oblastí na kterou bychom rádi upozornili je placená inzerce. Myslíme, že časopis začíná mít poměrně široký záběr a reklama leckterého prodejce sportovního O-zboží ap. v něm nemusí být zcela neúčelná. Nehledě na to, že tím zároveň pomáhá zvýšit informovanost O-veřejnosti tím, že se může zvýšit kvalita tohoto časopisu. Ceník inzerce je velice přívětivý a podrobnosti o něm vám rádi sdělíme na adrese redakce či přímo šéfredaktora (viz adresář ČSOB).

Toť pro úvod asi vše, přejeme Vám do nadcházejících závodů mnoho šťastně nalezených kontrol a již se chystáme na další číslo časopisu – uzávěrka je již za měsíc! (V obsahu pak najdete dokončení zpravodajství ze SP v LOBu, zprávy z prvního letošního mezinárodního měření sil v Dánsku atd…)

za redakci -R-


10 let Centra historie OB – Zlín

10. 12. 1984 byla podepsána Dohoda mezi Českým svazem OB a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně o zřízení centrální dokumentace vývoje a rozvoje orientačního běhu. Ve zlínském zámku tak vzniklo Centrum historie OB, které svoji činnost v uplynulých deseti letech prezentovalo doma i v zahraničí. Dnes je již zřejmé, že něco podobného na světě neexistuje.

Spolupráce mezi orientačními běžci a zlínským muzeem je již staršího data. První snahy o zveřejnění historie OB byly již v roce 1975, kdy pro „spartakiádní sraz OB“ byla připravena ve zlínském gymnaziu první, amatérská výstava zajímavostí z 25 ročníků Poháru města Zlína. Další výstava, nyní již ve spolupráci s pracovníky muzea, byla instalována jako součást prázdninových orienťáků „3 dny OB 83“ – Gottwaldov, Mysločovice. Výstava v Mysločovicích byla orientační veřejností velmi dobře přijata. Spolupráce orientačních běžců se zlínským muzeem nadále pokračovala, až vyústila koncem roku 1984 podpisem společné dohody a vznikem Centra historie OB.

Základ sbírek Centra historie tvoří dokumentace Poháru města Zlína, jehož 46. ročník proběhne letos jako Cena jarního Valašska. Tato dokumentace mohla být zkompletována díky osobnímu archivu zakladatele našeho OB, již zesnulého Zdeňka Němce. Vznikl tak velmi slušný archiv tohoto závodu, kerý je zpracován podle všech zásad archivářské činnosti. Jedná se pravděpodobně o nejrozsáhlejší archiv konkrétního OB na světě. Každý jednotlivý ročník reprezentuje složka dokumentace, ve které je uloženo vše potřebné: rozpis, výsledky, použité mapy s popisy tratí a další materiály daného ročníku. V archivu je také evidovaná foto- fono- i video-dokumentace z těchto závodů.

Ve stejném stylu jsou zpracovány i další významné závody jako jsou jednotlivá Mistrovství světa, závody Světového poháru, Mistrovství Československa – České republiky, vícedenní OB, ale i dokumentace OB pro všechny – Kufrování s Dominem, V máji s mapou a další.

Sbírky Centra historie netvoří jen tzv. dvourozměrná dokumentace. Jsou zde i různé typy buzol, mapníků a technických pomůcek, součástky výzbroje a výstroje orientačního běžce z historie i ze současnosti, orientační literatura, plakáty i orientační filatelie, od_znaky, historické poháry, vlajky oddílů i další zajímavosti z orientačního života. Dnes tvoří archiv Centra téměř 1400 sbírkových předmětů, v fotoarchivu je cca 700 fotografií a 20 videokazet různých důležitých orientačních akcí. Ve fonotéce jsou zachyceny i hlasy těch, kteří již mezi námi nejsou. Činnost Centra historie není samoúčelná. Asi jste se mnozí seznámili s trvalou expozicí OB ve zlínském zámku, která byla otevřena v roce 1991. Pokud přijedete na velikonoční „Cenu jarního Valašska“ do Zlína, můžete se podívat na aktuální inovaci. Rozsáhlejší změny v expozici jsou připravovány na rok 1996.

Rok 1991 byl také rokem MS 91 – Mariánské Lázně. Pro tento orientační svátek připravilo Centrum historie samostatnou expozici, kterou shlédlo velké množství účastníků i návštěvníků MS včetně představitelů IOF. O diváckém i odborném zájmu svědčí skutečnost, že již tehdy si „objednali“ podobnou výstavu pořadatelé letošního srpnového MS v Německu. V současné době probíhají ve Zlíně náročné přípravy na tuto významnou akci.

Další expozice byla připravena pro loňské Finále WC 94 v Jičíně, která byla umístěna přímo v areálu závodů. Divák se mohl seznámit se všemi dosavadními ročníky této druhé nejvyšší soutěže IOF. Ti, kteří v Jičíně nebyli, si ještě mohou tuto expozici prohlédnout při jarních zlínských závodech.

Mimo tyto hlavní aktivity Centrum historie OB prezentovalo svoji činnost při dalších OB ve Zlíně i mimo Zlín. V období spartakiád jsme propagovali OB na spartakiádním srazu turistů v Praze, několik panelů bylo připraveno pro M’ČSSR 86 v Opavě, účastníci OB „Morava 90“ na Ploštině se mohli seznámit na sedmi panelech s předchozími ročníky populárních „třídenních“. Sbírky Centra si také prohlédl generální se_kretář IOF pan Lennart Levin ze Švédska při své návštěvě v roce 1979. Jeden z prvních vozíčkářských Trail-O 92 v CZE se jel v okolí zmapovaného zámeckého parku.

Ve výčtu aktivit Centra historie by bylo možno pokračovat. Pro vás, orienťáky, však bude určitě zajímavější, když na Velikonoce do Zlína přijedete a sami se přesvědčíte, že i historie orientačního běhu může být zajímavá.

Zlín, 8.2.1995, Jan Žemlík


V nejvyšších sférách

Od Arthura Haileyho je vypůjčený jen titulek tohoto článku. Ve zbytku se opravdu jedná o orientační běh, a také o moji osobu. V době svého působení u reprezentace (tedy v nejvyšších sférách) jsem byl velice často terčem útoků v různých sdělovacích prostředcích. Neodpovídal jsem na ně, protože nad některé věci je potřeba se povznést a mávnout nad nimi rukou, některé záležitosti jsem považoval za lepší řešit u jednacího stolu, a ne si dopisovat prostřednictvím časopisu a na některé mi prostě nezbyl čas, protože jsem považoval za důležitější se věnovat praktické trenérské činnosti. Nicméně v tomto časopise bylo těch útoků nejvíc, takže jsem se rozhodl podat čtenářům i názor z druhé strany – z té mojí.

Ten disknutý předběžec při finále SP štafet jsem byl já a rovněž tak se mi nepodařilo jednou správně sestavit štafetu. K té první věci nelze nic dodat – to by opravdu nemělo být. K té druhé – to není až zas tak nic neobvyklého, to se stává i renomovanějším trenérům, a nejen v orientačním běhu. Loňské JMS v Polsku opravdu nebylo úspěšné (nebyla medaile). A na tom jsem měl svůj podíl i já. To, že jsem nedokázal prosadit svoje názory a myšlenky, podotýkám že proti přesile komise, bylo opravdu mojí chybou. To, co z toho potom vzniklo, „causa nominační kritéria“, bylo slátaninou, k jejíž autorství se nikdo nehlásí. Já jsem pod nimi byl bohužel podepsán, takže kritika padla na moji hlavu. Co se dá dělat, že jo?

No a k vlastnímu JMS. V Polsku jsem na všech 12 závodníků byl prakticky sám. Absolutně se nedalo zvládnout věnovat se všem v maximální míře (a nezvládl by to ani nikdo jiný). Tak jsem si musel vybrat, komu se věnovat více a komu méně. Rozhodl jsem se pro děvčata. Kritika juniorů byla potom na místě. Ale jak jsem již napsal, 1 člověk je na 12 závodníků málo. K jednotlivým výsledkům se již nebudu vracet. Snad jen, že tolik zraněných před vrcholnou akcí bych nepřál žádnému trenérovi (Helena Novotná, Eva Švandová, Iva Navrátilová, Katka Mikšová a konec konců i Petra Borůvková).

Takže jsem byl odvolán. Jako důvod byla (na předsednictvu i na valné hromadě) uvedena ta skutečnost, že mám jiný názor než komise. Dobrý důvod. Být pět let po pádu minulého režimu odvolán za to, že mám jiný názor – to se nestane jen tak každému. Nebo byla tím pravým důvodem závist mých předchůdců, že se mi, na rozdíl od nich, podařilo v družstvu vybudovat dobrou atmosféru (ta bohužel před Polskem vzala za své)? Já mám svědomí čisté. Za dobu svého působení jsem nikdy nikoho vědomě nepoškodil, na závodníky, kteří byli nějak spjati s mým oddílem jsem byl vždy přísnější, než na jiné. Měl jsem to jednodušší. Ono jich zas tak moc nebylo. Věnoval jsem reprezentaci desítky, stovky hodin ze svého volného času, protelefonoval nepočítaně karet, popsal stohy papíru a jestli to bylo správné a k něčemu dobré, to ukáže až budoucnost. A jak praví klasik: „Na tom světě je to už tak zařízeno. Jedni sázejí a druzí sklízejí“.

P.S. Juniorům přeji v Dánsku hodně úspěchů a nejméně 4 medaile (aby se vyrovnalo to loňské manko). A svým nástupcům pevné nervy při jednání s předsedou komise reprezentace.

-dvy-