Časopis orientačních běžců

29 dubna 2005 | Cob

Časopis orientačních běžců
dvouměsíčník
Vydává:
Český svaz orientačního běhu
e-mail:csob@cstv.cz
Adresa redakce:
Mezi stadiony, P.S. 40
160 17 Praha 6 – Strahov
tel./fax: (02) 20 51 32 95

2/1996


Úvodem…

se asi tentokrát nebudu příliš rozepisovat. Začalo nám konečně jaro, nebo spíše ze zimy rovnou léto, závody se rozběhly plnou silou, rovněž tak hory práce, která se nedala odbýt přes zimu. Čili opět tradiční zdržení uzávěrky a vyjití časopisu oproti plánu, ale myslím, že už jste si na nepravidelnost tohoto občasníku nejspíš zvykli. Mé pracovní povinnosti mají také za následek odsun příští uzávěrky až na konec června, protože v původním termínu by byla zbytečně brzy, když stejně nebudu k dosažení, natož abych se zabýval časopisem.

Zde bych se chtěl omluvit pořadatelům Ceny Moravy a Slezska (MOV), jejichž pozvánku na závody jsem z objemových důvodů již nezařadil do minulého čísla a teď díky opoždění vydání vyznívá poněkud zvláštně, vyhází-li vlastně až po řádném termínu přihlášek. Mírným kladem odsunu vyjití tohoto čísla jsou aktuálně zařazené první zprávy ze závodů Světového poháru v Litvě a Lotyšsku, kde si velmi dobře vedl především Ruda Ropek.

Úvodník by mohl být mnohem a mnohem delší, nemyslím, že by nebylo ve sférách OB co kritizovat a o čem diskutovat, ale bohužel není čas na řádný rozbor situace a smysluplné vyjádření názorů. Snad příště, snad do další Valné hromady ČSOB, snad do důchodu…

vždy Váš šéfredaktor
Petr Hranička