Časopis orientačních běžců

29 dubna 2005 | Cob

Časopis orientačních běžců
dvouměsíčník
Vydává:
Český svaz orientačního běhu
e-mail:csob@cstv.cz
Adresa redakce:
Mezi stadiony, P.S. 40
160 17 Praha 6 – Strahov
tel./fax: (02) 20 51 32 95

3/1996


Úvodem…

…nejdřív tradiční zpráva o tom, že je mi líto, že se zase nepovedlo vydat časopis včas, omluva, a ujištění, že se to už určítě nebude víckrát opakovat. Zpoždění je tentokrát způsobeno dovolenou v tiskárně, což způsobilo jednak můj stresový stav před ní, když jsem se snažil časopis do dovolené dokončit, a poté moji absolutní nechuť zabývat se časopisem (a vůbec jakoukoliv prací) dále, když už bylo jasné, že zpoždění nebude menší než 3 týdny. Leč nakonec jsem se přeci jen odhodlal, nakoupil několik lahví Coca-coly a po několika nočních směnách toto číslo zdárně dokončil.

V průběhu jeho vytváření jsem listoval i v minulých ročnících a uvědomil si, že jsou letos časopisy ochuzeny o mapové (či jiné) přílohy. Chtělo by se mi nějak tento stav napravit, ale při provedení kalkulce kolik by tisk jedné barevné přílohy stál, jsem se ujistil v tom, že tudy cesta nepovede. Už takhle díky větší tloušťce časopisu než bylo v plánu (který byl 40 stran na číslo) jsem s ním jen mírně kladný (předplatitelé hradí nyní v podstatě jen tiskové náklady a tisk barevné přílohy by každé číslo prodražil asi o 10,-Kč) a takový blázen abych kromě práce sponzoroval časopis i finančně, to tedy nejsem. Loni to bylo jednodušší – pořadatel závodu odloupl ze svého balíku map 300ks, dotisk do nich pak stál pakatel a předplatitelé, kteří jediní tyto přílohy dostávali, byli spokojení. Dnes, kdy si časopis platí všichni včetně oddílů a předsednictva ČSOB, by bylo těchto map potřeba již 750ks a to si už žádný oddíl nedovolí darovat tolik pro nějaký časopis. Zkouším tedy přemýšlet i o jiném druhu příloh (nějakém levnějším), ale zatím mě nic nenapadá. leda že by to někdo (ale kdo?) tiskl sponzorsky…

Dále bych se chtěl ve svém úvodníku zmínit o tom, že jsem velice rád, že vy, čtenáři, tento „O-bulvár“ čtete. Svědčí o tom silné ohlasy na některé ostřejší články, nápady, které mi někteří z vás dodávají na vylepšení obsahu. Chtěl bych ale všem připomenout, že díky způsobu, jakým časopis vzniká (t.j. dobrovolné příspěvky bez honorářů), nemůžu a ani nechci zasahovat do obsahu jednotlivých článků. Každý přispěvatel je pod svým článkem podepsán (pokud jen značkou, je plné jméno uvedeno v obsahu) a za jeho obsah si zodpovídá sám. Redakce většinou jen opraví stylistické a gramatické chyby, dá článku grafickou úpravu, zařadí jej do příslušné části časopisu a tím to končí. Nikde není řečeno, že by názory v časopise prezentovaly názor redakce či vedení ČSOB, ale vždy jen názor pisatele. Časopis totiž musí díky absenci jiných tiskovin v OB zastávat funkci nejen informační, odbornou, prezentační či zábavní, ale také funkci široké platformy pro výměnu nejrůznějších názorů, které mohou (a samozřejmě nemusí, ale to se hned nemusí poznat) posunout vývoj či kvalitu OB kupředu. Buďte tedy shovívaví k autorům i k redakci, na kterou toho je občas až až.

Nakonec krátce k dalšímu číslu: stručně již nastíněno v příloze (takže zprávy z MUDu, JMS, AMS, ArMS, 7-mi závodů SP), dál ze světa informace o kongresu IOF, O-ringenu atd., z domova z prázdninových závodů, tradiční zprávy komisí, sekretariátu, soutěžní komise atd… Tentokrát již určitě včas – na 3. kvalifikačním závodě štafet v Krymlově u Kostelce n.Č.l.

vždy Váš šéfredaktor
Petr Hranička